Adaptation en langue corse de « VOIR UN AMI PLEURER » de Jacques BREL

Vede pienghje un’amicu

Certa, ci sò e guerre d’Irlanda

È populi spersi senza mùsica

Di dulcezza sempre si manca

È l’Amèrica pare sfugjita

Certa, u soldu ùn càppia odore

Ma solu quessa dà u schivu

Stà calpighjatu ancu lu fiore

Ma, ma vede pienghje un’amicu !

Certa, ci sò e nostre scunfitte

È a morte in fin’ di camminu

Quandu omu s’infiacchisce

Stunatu d’esse sempre ritu

Certa, e donne traditore

È l’acellu à morte feritu

Certa, scaprìccia menu lu core

Ma, ma vede pienghje un’amicu !

Certa, e cità trasuchjate

Da giuventù di cinquant’anni

U dafà nostru à aiutalle

È di l’amori i denti macagnati

Certa, u tempu chi si ne sfila

D’anniati u metrò pienu zìffu

A verità chi cì schisa

Ma, ma vede pienghje un’amicu !

Certa, francacciu ferma u spechju

Ni u curagiu d’esse ebreiu

Ni l’eleghenza d’esse negru

Ti credi mèscia si solu séiu

È d’amore quess’ì fratelli

Mancu più si ne stona nimu

Ch’elli ci tàzzinu anch’elli

Ma, ma vede pienghje un’amicu !

Jean-Claude Calassi,

adattu da Jacques Brel

Les commentaires sont clos.